Jesteśmy solidnie przygotowani
na Twoje przypadki

Sytuacje losowe potrafią zaskoczyć każdego, lecz z odpowiednim przygotowaniem żadna nie będzie stanowiła problemu. Zapraszamy do naszego działu porad aby znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania.

Nasze porady

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Ubezpieczeń Rafał Książek z siedzibą w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 38/40 lok. 9.
 2. Administrator zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora.
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych dla celów: prowadzenia korespondencji oraz konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z wykonywaniem zadań i realizacją celów dotyczących nadzorowania rynku finansowego, w ramach których realizowane są prośby i wnioski oraz udzielane odpowiedzi na zapytania,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze polegającego na sprawowaniu nadzoru nad rynkiem finansowym w zw. z art. 2 oraz art. 3 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2059 z późn. zm.) oraz w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić skuteczne prowadzenie korespondencji, realizację próśb i wniosków, skuteczne udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytania czy wykonanie innych realizowanych czynności.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji
 7. Administrator co do zasady nie planują przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
 8. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 9. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Reprezentujemy następujące towarzystwa:

Jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień,
nasze kwalifikacje zawodowe podnosimy uczestnicząc w szkoleniach branżowych.